Zahteva za aktivacijo WSpay storitve zasebnih najemodajalcev

Opis zahteva obrazec za aktivacijo WSpay storitve zasebnih najemodajalcev

Polja, označena z zvezdico (*) Obvezna polja

PODATKI POGODBENE STRANKE
NASLOV ZA DOSTAVO RAČUNA Kliknite Tukaj Če je naslov za dostavu računa enak naslovu podjetja.
Opombe

PONUJAMO UPORABO NASLEDNJIH STORITEV

Prikaži pogoje

Posebni pogoji uporabe WSPay APP

Za to storitev lahko pogodbo sklenejo samo majhni zasebni najemodajalci, ki so registrirani za opravljanje oddajanja nastanitev, kar dokažejo s sklepom.

Cena za uporabo licence WSPay APP znaša 38,00 EUR + DDV na leto in se plača v 7 dneh PO AKTIVACIJI prvih produkcijskih parametrov s strani izdajatelja kartic, licenca pa velja 12 mesecev od aktivacije.

Nadomestilo v znesku 0,68 EUR na transakcijo se obračuna na koncu meseca na podlagi poročila iz WSPay, za kar se izstavi račun s 7-dnevnim rokom plačila.

Podaljšanje licence se v naslednjih obdobjih opravi samodejno, za kar se izstavi račun, razen v primeru, če trgovec nadaljnjo uporabo WSPay odjavi, kar stori izključno v pisni obliki, in sicer najkasneje DO 7 dni od podaljšanja za naslednje obdobje.

Zapri

Prikaži pogoje

Posebni uvjeti WSPayDirect-a

Posebni uvjeti WSPayAPP Direct

Za to storitev lahko pogodbo sklenejo samo majhni zasebni najemodajalci, ki imajo sklenjeno pogodbo za WSPay APP.

Plačilo z Maestro kartico ni mogoče.

Posebni pogoji uporabe WSPay APP DIRECT

Za to storitev lahko pogodbo sklenejo samo majhni zasebni najemodajalci, ki so registrirani za opravljanje oddajanja nastanitev, kar dokažejo s sklepom.

Cena za uporabo licence WSPay APP DIRECT znaša 38,00 EUR + DDV na leto in se plača v 7 dneh PO AKTIVACIJI prvih produkcijskih parametrov s strani izdajatelja kartic, licenca pa velja 12 mesecev od aktivacije.

Nadomestilo v znesku 0,68 EUR na transakcijo se obračuna na koncu meseca na podlagi poročila iz WSPay, za kar se izstavi račun s 7-dnevnim rokom plačila.

Podaljšanje licence se v naslednjih obdobjih opravi samodejno, za kar se izstavi račun, razen v primeru, če trgovec nadaljnjo uporabo WSPay odjavi, kar stori izključno v pisni obliki, in sicer najkasneje DO 7 dni od podaljšanja za naslednje obdobje.

Zapri

Prikaži pogoje
Prikaži pogoje

Posebni uvjeti WSPayPayPal usluge

Za uporabo te storitve v sklopu WSPay veljajo enaki pogoji in pravila kot za uporabo storitve WSpay.

Cena uporabe storitve WSPayPayPal znaša 41,00 EUR​ letno z DDV.

Za uporabo te storitve vam WSPay-Web Studio d. o. o., ko sprejme zahtevek, izstavi račun s 7-dnevnim rokom plačila.

Če pride do odpovedi Pogodbe za uporabo storitve Wspay, bo samodejno prišlo tudi do odpovedi storitve WSPayPayPal. WSpay-Web Studio ni odgovoren za razmerje med trgovcem in PayPalom, s katerim je trgovec začel pogodbeno razmerje, tako da si WSpay pridržuje pravico, da trgovcu onemogoči uporabo te storitve brez posebne obrazložitve, če meni, da trgovec ne izpolnjuje pogojev za uporabo storitve ali Splošne pogoje za uporabo storitve WSpay ali meni, da poslovanje trgovca na kakršen koli način škodi WSpay-Web Studiju ali partnerju PayPalu.

WSpay-Web Studio ne nosi nikakršne odgovornosti glede uporabe PayPala s strani ne trgovca ne kupcev, ki plačujejo preko računa PayPal. Za pravilno delovanje te storitve mora trgovec imeti aktiven račun PayPal Business pod pogoji, ki ustrezajo PayPalu. Uporaba storitve WspayPayPal je možna šele, ko se pošlje ta zahtevek in po aktivaciji računa PayPal Business pri partnerju PayPalu.

Zapri